اتوکلاو,اسپکتروفتومتر,اسپکتروفلوریمتر
شرکت بهمنگان صنعت نیکمشاوره، تأمین، نصب و راه اندازی
انتخاب زبان
پشتییبانی و گارانتی تجهیزات
کلیه تجهیزات و ماشین آلاتی که توسط شرکت بهمنگان صنعت نیک عرضه، نصب و راه اندازی شده است، توسط کادر آموزش دیده و مجرب این شرکت پشتیبانی میگردد.