شرکت بهمنگان صنعت نیکمشاوره، تأمین، نصب و راه اندازی
انتخاب زبان

محصولات

گاما کانتر، گشتاور سنج، تجهیزات آزمایشگاهی، ستون کروماتوگرافی، Sirius II LB 9526
Sirius II LB 9526
استریو میکروسکوپ، دستگاه اورسات، سختی سنج فلزات، Junior LB 9509
Junior LB 9509
، Lumat³ LB 9508
Lumat³ LB 9508
اکسیژن متر، لاکتومتر، دستگاه تبخیر روتاری، شوف بالن، Mithras² LB 943
Mithras² LB 943
شیرآلات آزمایشگاهی، دستگاه تست خمش، لامپ اسپکتروفتومتر، TriStar² LB 942
TriStar² LB 942
الایزا واشر، لامپ هالوژن تنگستن، دستگاه تست کشش، شیکر الک آزمایشگاهی، TriStar² S LB 942
TriStar² S LB 942
شیکر اوربیتال، دستگاه تعیین نقطه ذوب، لوازم ph متری، Mithras LB 940
Mithras LB 940

اخبار و رویدادها